Kunnådalens kunskapsskog

Här möts känslan av vildmark och rika kulturmiljöer

Kunnådalens kunskapsskog

Sju mil väster om Örnsköldsvik ligger Kunnådalens kunskapsskog. Det är ett område på drygt 2 500 hektar. Här är temat vildmark och kulturhistoria i samspel med ett hållbart skogsbruk. Området karaktäriseras av en djup och vidsträckt dalgång som löper längs med Kunnån. I ena änden av Kunnådalen finns ett stort antal obebodda hemman och torp. I andra änden råder vildmarkskänsla och i dalgången kan du gå i flera timmar i tystnad med gammal skog på båda sidor om dig, utan att se ett spår av nutida skogsbruk.

Men vi vet att skogen i Kunnådalen har brukats en gång i tiden. Här finns rester av bland annat huggarkojor, stall, kvarn och andra tecken på att människor har nyttjat markerna för jakt, bete, slåtter, svedjebruk och flottning.

I Kunnådalen finns också produktionsskogar som växer så det knakar. Det ger god virkesproduktion och gör samtidigt nytta för klimatet då de binder stora mängder koldioxid.

Bevara och berika

Naturvård

Målsättningen för Kunnådalens kunskapsskog är att bevara skogens vildmarkskaraktär – och samtidigt tillgängliggöra områdets rika kulturmiljöer.

Så bedrivs naturvården

Spår av människor

Historia

Skogen i Kunnådalen har brukats under lång tid – även om det inte är helt uppenbart för blotta ögat.

Läs mer om Kunnådalens historia

Liten aspgelélav

Åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP) är ett verktyg för att skydda och bevara hotade arter och deras livsmiljöer. I Kunnådalen har ÅGP-arten ”Liten aspgelélav” identifierats.

Läs mer om laven

Forskningsprojekt i Kunnådalen

Kunnådalens skogsbestånd används för att skapa kunskap om framtidens restaureringsmetoder.

Läs om forskningen

Utforska vår första kunskapsskog

Karta över Kunnådalen

Se kartan

Övernatta i Kunnådalen

Passa på att övernatta i vår kunskapsskog om du besöker Kunnådalen och njut av tystnaden och den vackra vildmarken. Vi har restaurerat en övernattningsstuga vid Låsjön som nu står öppen och är tillgänglig för allmänheten. 
Stugan har fyra bäddar, mat-/vardagsrum samt ett kök. Tills vidare ombeds besökare att ta med eget friluftskök samt köksutrustning då det saknas i stugan.

Lämna stugan städad och i fint skick!