Holmen Energi

Med hjälp av den naturliga kraften från vatten och vind skapar Holmen Energi 100 procent förnybar energi för ett samhälle fritt från fossila utsläpp. Det kallar vi en hållbar energiförsörjning.

En del av Holmen-koncernen

Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen. Att vi själva äger, förvaltar och utvecklar energitillgångar är en viktig komponent för vårt hållbarhetsarbete, men skapar också en långsiktighet för hela vår verksamhet. Vår energiproduktion domineras av den förnybara vattenkraften från 21 helt eller delvis ägda kraftverk. 

Holmens bidrag till klimatomställningen

Som ägare i vatten- och vindkraftanläggningar spelar Holmen en viktig roll i omställningen – både genom vårt direkta bidrag med fossilfri energi, men också genom gynnsamma samarbeten där vi med vår kunskap och mark möjliggör för andra hållbara aktörer att etablera sig och växa på marknaden.

Läs mer om vår roll i det fossilfria samhället.