Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Skogsinnehavet utgör basen för verksamheten, ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker. Skogen brukas för att ge god årlig avkastning och stabil värdetillväxt medan industrin drivs med fokus på lönsamhet och ökad förädling.


2017 uppgick Holmens omsättning till drygt 16 Mdr och antalet medarbetare till cirka 3 000. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Skog  

Holmen Skog ansvarar för koncernens skogar på drygt en miljon hektar. Den årliga avverkningen i egen skog är nära 3 miljoner kubikmeter virke. 

Kartong  

Iggesund Paperboard producerar kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål vid ett svenskt och ett engelskt bruk.

Papper  

Holmen Paper tillverkar papper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar vid två svenska bruk.  

Trävaror 

Holmen Timber tillverkar trävaror vid tre svenska sågverk. 

Förnybar energi

Holmen Energi ansvarar för koncernens vatten- och vindkrafttillgångar samt för att utveckla koncernens verksamhet inom energiområdet. Vattenkraftproduktionen uppgår ett normalår till cirka 1 100 GWh el.

 

 

 

 

Sök din kontakt

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019