Skog med dimma

Om oss

Med en historia som sträcker sig över 400 år har Holmen en lång tradition av att bruka och förädla naturens resurser. Grunden i Holmens verksamhet har alltid varit densamma – att ta vara på naturens tillgångar och förädla dem till största möjliga värde.

Affärsidé, strategi och mål

Vår affärsidé

Holmens affärsidé är att äga och förädla skog. Vårt skogsinnehav utgör basen för vår verksamhet i ett kretslopp där råvaran växer och förädlas till allt från trä för klimatsmart byggande till förnybara förpackningar, magasin och böcker.

Läs mer

Holmens historia

400 år av att skapa värde

Från musköter, pistoler och harnesk via mässing och textil till papper, kartong och trävaror. Mycket har hänt sedan Hertig Johan av Östergötland anlade det som kom att bli Holmen i Norrköping 1609.

 

Holmens historia