Uppförandekoden gäller Holmen-koncernens alla medarbetare och affärspartners uppmanas att agera enligt denna kod och Holmen tar det i beaktande när samarbetspartners ska väljas. Uppförandekoden är ett övergripande men inte uttömmande dokument. Holmens policyer och övriga styrdokument ger ytterligare intern vägledning om hur de olika områdena ska hanteras.

Styrdokumenten återspeglar det som sägs i Holmens uppförandekod. Här redovisas ett urval av Holmens policyer.

Holmen förväntar sig att en medarbetare eller annan intressent som misstänker att det förekommer överträdelser av koden framför detta. En medarbetare som vill framföra en sådan misstanke kan vända sig till närmaste överordnade chef eller till annan chef inom Holmen. Det finns också möjlighet för såväl medarbetare som annan intressent att använda sig av Holmens whistleblower-funktion.

Under år 2020 planerades en förnyad intern utbildning av uppförandekoden för alla medarbetare att genomföras. Utbildningen har dock blivit framflyttad pga rådande omständigheter. 


Holmens uppförandekod för nedladdning

Holmen's Code of Conduct SWEDISH

Holmen's Code of Conduct ENGLISH

Holmen's Code of Conduct CHINESE

Holmen's Code of Conduct DUTCH

Holmen's Code of Conduct ESTONIAN

Holmen's Code of Conduct FRENCH

Holmen's Code of Conduct GERMAN

Holmen's Code of Conduct ITALIAN

Holmen's Code of Conduct JAPANESE

Holmen's Code of Conduct POLISH

Holmen's Code of Conduct SPANISH