Vatten som speglar sig

Om Holmen Energi

Holmens förnybara energiproduktion från vatten- och vindkraft uppgår ett normalår till drygt 1 TWh.

Strategi

Holmens vatten- och vindkraft ska bidra till en hållbar energiproduktion och förvaltas med fokus på långsiktig lönsamhet.

Om oss

Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen och ansvarar för att utveckla och förvalta koncernens vatten- och vindkraftverksamhet. Som stor markägare har Holmen goda möjligheter att utveckla nya vindkraftprojekt. Genom samarbeten med andra möjliggör Holmen Energi investeringar och etableringar inom såväl vindkraft som fastighetsutveckling för exempelvis bostäder på koncernens mark. 

 

Holmen Energi

Den förnybara energiproduktionen från vatten- och vindkraft uppgår ett normalår till drygt 1 TWh.

12 procent av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Energi.

 

 

Nyckeltal

Mkr 2018 2017
Extern nettoomsättning: 319 315
Rörelseresultat: 181 135
Investeringar: 22 26
Sysselsatt kapital: 3 052 3 115
Medelantal årsanställda, st: 12 11
Produktion egen vatten- och vindkraft, GWh: 1 145 1 169

Jobba inom Holmen-koncernen

Väx med oss

"Härliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att bidra till en bättre planet".

Jobba i Holmen