Brinner det igen så bildas nya brandljud och mer kåda. Genom att räkna årsringarna mellan brandljuden går det att se när bränderna har inträffat.

Efter att den här stubben slutligen dött och tappat barken har den drabbats av ytterligare en brand. Ytan kolades men veden var så hårt impregnerad av kåda att den inte brann upp.

Den hårda vedytan som härdats av eld är otroligt beständig mot röta och nedbrytning. Den är också betydelsefull för en grupp av lavarter som växer på gammal kolad ved, som flarnlavar och spiklavar.