Jobba på Holmen Skog

I skogen växer framtiden. Kom och väx med oss!

Möjligheter och lediga jobb

Karriär i Holmen

Holmen Skog är en del av Holmen-koncernen. Som en av Sveriges största skogsägare är skogen grunden för koncernens verksamhet och med hållbarhetstänk i alla led är Holmen med och skapar en bättre framtid

Läs mer och se lediga jobb

Jämställdhet och inkludering är viktigt för oss

Jämställdhet innebär att alla ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Vi arbetar aktivt med frågan för att öka kunskapen i alla led inom Holmen Skog och bidra till att skapa en inkluderande skogsbransch.

Läs mer vårt ställningstagande

Tillsammans är vi Holmen Skog

Vi är omkring 376 personer, utspridda från Norsjö i norr till Oskarshamn i söder, som arbetar inom Holmen Skog. Många är uppvuxna på den svenska landsbygden med skogsluft i lungorna. Medan andra kommer från storstan eller andra delar av världen. Alla har vi vår uppgift och tillför viktiga kunskaper och perspektiv.

Med mod, engagemang och ansvar vill vi odla framtiden tillsammans. Vi vill utveckla skogens alla värden och odla råvaror för ett hållbart samhälle. Och vi vill vara den bästa skogliga affärspartnern som ger våra kunder konkurrenskraft. Det är vår vision.