Holmen Skogs tre ”varför”

Det finns många skäl till att jämställdhet och inkludering bör vara en högt prioriterad fråga på alla företag. För oss på Holmen Skog har tre skäl varit särskilt drivande:

• För att alla har samma värde, ska behandlas lika och ges samma möjligheter att utvecklas i sitt arbete
• För att öka vår utvecklingsförmåga och snabbare nå våra mål
• För att vara attraktiv som arbetsgivare hos både kvinnor och män, såväl inom som utanför företaget


Insikt är nyckeln

Jämställdhet är en fråga för hela branschen. I grunden handlar det om insikt. Många inom skogsbruket är idag män och många delar dessutom intressen. Det riskerar att skapa normer och strukturer som blir exkluderande om medvetenheten saknas. Därför ingår fortbildning om normer och inkludering i vårt introduktionsprogram vid nyanställning och i kompetensutvecklingen av medarbetare. På Holmen Skog och i skogsbranschen som helhet arbetar många kloka människor med god människosyn. När kunskap och reflektion föder insikt ger det effekt. Målet är att ge alla fler möjligheter, inte färre. Så att skogsbruket attraherar alla.

Har du frågor eller vill veta mer om Holmen Skogs arbete med jämställdhet. Kontakta Holmen Skogs HR-chef Mats Nilsson, mats.nilsson@holmen.com