På vårvintern kan man se hur örnar från två olika revir i dalen markerar och seglar mot varandra. När man ser paren tillsammans är det tydligt att honan är väsentligt större än hannen, även om han stoltserar med över två meters mäktig vingbredd.

Under samma tid ses många olika spår i snön av större och mindre djur som markerar sina revir. Då kan också björnen dyka upp med årets ungar. Även lodjuret besöker området återkommande.

Skogsjärven drar sina spårlöpor här och var. Hannen är dessutom ofta på långa vandringar runt om i domänerna utanför dalen. Den sedan länge förföljda järven har etablerat ett hemområde för skogsjärvar här.