När det är fuktigt är laven knallgrön, men vid torka blir den grågrön eller brun. Den gropiga och flikiga lunglaven sitter löst mot underlaget.

Lunglaven är en så kallad signalart. Den indikerar att det kan vara gammal skog med höga naturvärden. Samtidigt är den inte ovanlig på äldre träd i lite yngre skogar. Hittar du den är chansen stor att det finns flera ovanliga arter i närheten. I Kunnådalen bildar lunglaven ofta fruktkroppar, vilket signalerar ett ännu större biologiskt värde.

Laven är på tillbakagång i stora delar av Sverige. Den är mycket känslig för svavel- och kväveoxider vilket gör att den till och med kan användas som en mätare för luftföroreningar.