Tretåig hackspettTretåig hackspett är vanligast i naturgranskogar och finns i såväl mellersta som norra Sverige. Den äter främst insekter, larver och andra smådjur som den hittar under barken i döda och sjuka barrträd. Det är också vanligtvis i döda träd som hanen hackar nya häckningshål varje år.

Den tretåiga hackspetten stannar i Sverige året runt och är en relativt tystlåten men oskygg fågel. På många granar i Kunnådalen ser du ringar av små hackade hål. Det är den tretåiga hackspetten som varit framme i jakt på sav att släcka törsten med.