Mest känd är örten svedjenävan som blommar när det har brunnit och vars frön kan ligga i marken i över 100 år i väntan på nästa brand. Ett annat exempel är den sotsvarta praktbaggen som aktivt söker upp brandfält att flyga in och para sig i.

Idag släcker vi skogsbränder mycket effektivare än förr. För att gynna de arter som är knutna till brandfält utför Holmen kontrollerade bränningar. Här i Kunnådalen finns flera exempel. Naturvårdsbränning är för närvarande den naturvårdsåtgärd som ger störst effekt.

Läs mer om skogsbrand och naturvårdsbränning här