Idag är den en bristvara, men efter insatser från skogsbruket pekar trenden uppåt. I Kunnådalen finns gott om död ved och det vimlar av spännande arter.

På granlågor kan man göra fynd. Olika artfynd hjälper oss att bedöma områdets värde ur ett biologiskt perspektiv. Hittar du exempelvis en ullticka så signalerar det att höga naturvärden utvecklats i området, något som i ännu högre grad gäller den känsliga rosentickan. För att inte tala om lapptickan som signalerar urskog med mycket liten påverkan under lång tid. På granlågor i Kunnådalen kan du hitta alla de här arterna.