Omsorgsfullt bygger den sitt bo på en trädstam endast några meter upp från marken. Där lägger den sina ägg i månadsskiftet mars/april. Häckningen brukar vara lyckosam i gamla skogar, långt ifrån städer. I tätorterna finns nämligen flera andra kråkfåglar som gärna länsar boet.

Lavskrikan är en sällskaplig och orädd liten krabat som gärna söker sig till människor i hopp om mat. Men se upp! Förr i tiden trodde man att lavskrikan förde otur med sig. Det vetenskapliga namnet är Perisoreus infaustus som betyder ”olycksbringande pratmakare”.