BravikenGran är vårt namn på avverkningsrätter som ska försörja Bravikens sågverk med gran. Som leverantör av BravikenGran finns många fördelar och förmåner.


När du säljer BravikenGran ställs Holmens skogliga kunnande och resurser till ditt förfogande. För oss är BravikenGran högprioriterat och vi vill att du ska märka det.

Du får:

 • Ett mycket konkurrenskraftigt grantimmerpris. Vår prislista är marknadsledande. Närheten till pappersbruket ger oss också möjlighet att betala bra för massavedsdugliga grantimmervrak.
 • Förmånliga betalningsvillkor och möjlighet till dellikvider.
 • En personlig skoglig rådgivare och kostnadsfri rådgivning.
 • Behandling mot rotröta när avverkningen sker under känslig tid av året.
 • Prioriterad avsättning i händelse av storm eller liknande.
 • Enkelhet med en kontaktperson som köper samtliga normalt förekommande virkessortiment inklusive aktuella bränslesortiment.
 • Enkel, tydlig och fullständig redovisning av alla intäkter och kostnader på avverkningen.

Återbeskogning

Vi erbjuder totalentreprenad för återbeskogning. Efter avverkningen ser vi till att du får ny skog, med hjälp av kunnig personal, välkända metoder och gott plantmaterial. 

Certifiering

Vill du certifiera ditt skogsbruk kan du göra det under Holmens paraply. Hos oss kan du välja mellan att certifiera din skog enligt PEFC, FSC® eller både och. Du får en premie för det certifierade virket. 

Förmåner som leverantör

Du kommer dessutom att få fortlöpande information om Holmen och Bravikens sågverk, förtur till studiebesök och skogliga studieresor samt andra arrangemang för våra leverantörer. 

Har du skog som passar oss?

Det är många skogsbestånd som passar för BravikenGran men inte riktigt alla. För att kvalificera sig för BravikenGran ska skogsbeståndet innehålla gran och timmer, ha god tillgänglighet och vara av medelstor till stor storlek. 

Kontakta oss så får du veta mer!

Holmen är ett fullserviceföretag som tillhandahåller alla skogliga tjänster. Vi vill att det ska vara enkelt att göra affärer med oss. Vårt arbete präglas av hög kvalitet. Vi tror att långsiktiga samarbeten är bra och lönsamma för både köpare och säljare av virke. Tycker du att det låter intressant? Hör av dig till oss så berättar vi mer!

 

Trävaror låser in koldioxid
under sin livscykel
Bygg och lev med trä innan
det används som bioenergi

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

 • Logga in
 • Personuppgifter (GDPR)
 • Cookies
 • Sök

© Holmen Group 2019