Bakgrund

Under 2022 antog Europaparlamentet ett nytt direktiv för företags hållbarhetsrapportering, känt som CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). CSRD omfattar alla väsentliga aspekter av ESG, vilket innebär miljö (Environmental), samhällsansvar (Social), och bolagsstyrning (Governance), och har som mål att förbättra tillgänglighet, kvalitet och jämförbarhet när det gäller hållbarhetsrapportering.

Hur påverkar detta Holmen?

Holmen är ett av de företag som, när standarden träder i kraft, måste rapportera enligt CSRD. Men redan inför årets rapportering har det genomförts flera förändringar av Holmens årsredovisning för att börja anpassa rapporteringen enligt CSRD.

Från och med 2023 inkluderas GRI-redovisningen, som tidigare varit tillgänglig på Holmens webbsida, i årsredovisningen. Detta innebär att information som tidigare enbart fanns på holmen.com nu tas bort och återfinns i stället i årsredovisningen. Även strukturen på hållbarhetsredovisningen har anpassats till CSRD.

- Vikten för hållbarhetsfrågor ökar kontinuerligt och rapporteringen integreras allt mer med den finansiella redovisningen, vilket jag anser är helt rätt håll att gå, säger Isabelle Rydelius, Hållbarhetscontroller Holmen.

Vad händer med GRI (Global Reporting Initative)?

Holmen rapporterar enligt GRI för 2023, och ett GRI-index finns tillgängligt på Holmen.com. Nyheten för i år är att hela GRI-rapporten nu finns integrerad i årsredovisningen.

- Genom att samla all väsentlig hållbarhetsinformation på ett och samma ställe i årsredovisningen kan vi tidigt anpassa vår redovisning efter CSRD:s kommande riktlinjer. På så sätt ökar vi transparensen och jämförbarheten och göra det möjligt för våra intressenter att bedöma och jämföra vårt hållbarhetsresultat på ett mer välgrundat sätt, säger Isabelle Rydelius.

Holmens samtliga avdelningar ingår i arbetet med att implementera den nya standarden för hållbarhetsredovisning. I takt med att ambitionen höjs utbildas även organisationen i hur CSRD kommer att påverka verksamheten.

Vid frågor om Holmens hållbarhetsredovisning kontakta Isabelle Rydelius.