Genom samarbetet med Ecotype får Holmens kunder tillgång till Skogshubben, en webbaserad tjänst som ger skogsägare överblick och detaljinformation om sin skogsfastighet. Skogshubben samlar och analyserar skoglig data från flera öppna källor och satelliter och presenterar resultatet i ett användarvänligt gränssnitt med smarta funktioner. Det ger skogsägare ett bra underlag för beslut om åtgärder och skötseln av sin skog.

– Utvecklingen går väldigt snabbt idag och för att bibehålla en konkurrenskraftig position behöver vi hitta samarbeten som stärker våra förmågor. Ecotype kompletterar oss väldigt väl med sin erfarenhet och kunskap om hur man omsätter avancerad skoglig data till användbar information i ett modernt och lättnavigerat gränssnitt. Jag känner mig entusiastisk över att inleda det här samarbete som ger oss förutsättningar att ytterligare stärka kundupplevelsen och vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till skogsägare, säger Andreas Rastbäck, Affärsutvecklingschef på Holmen Skog.

En succesiv lansering kommer att ske under året och målsättningen är att våra kunder ska ha tillgång till tjänsten under 2024.