Holmen offentliggör delårsrapport för januari – juni 2024 på morgonen onsdag den 15 augusti.