Incada-familjen består av produkter som anpassats för olika  slutanvändningsområden. Produktfamiljen tillverkas i en integrerad fabrik i Workington, Storbritannien. Incada används ofta till bokomslag, kort och till förpackningar för mat, kosmetik, choklad, vin, sprit, läkemedel och tobaksprodukter.


lncada är en flerskiktig falskartong (FBB) helt tillverkad av färskfiber. Fibersammansättningen varierar i varje lager i uppbyggnaden för att få bästa möjliga funktion. Ytterskikten består av blekt kemisk massa och mittskikten av blekt mekanisk massa. Fibrerna behandlas på olika sätt för att forma kartongen till dess tänkta användning. Fördelen med en flerskiktig falskartong ligger i själva uppbygganden. De dubbelbestrukna ytterskikten av blekt kemisk massa ger grunden för en slät maskinglättad yta som tillgodoser de höga kraven på ytjämnhet som krävs vid tryck och foliering. Mittskikten med blekt mekanisk massa ger hög styvhet i förhållande till sin ytvikt. Fibrerna i mittskikten har också behandlats för att optimera produktiviteten i förpackningslinjer såväl som i resnings- och fyllnadsprocesser.

Incada tillverkas av fibrer av känt och spårbart ursprung och produceras i en fabrik där massaproduktionen är integrerad med kartongtillverkningen. Detta i kombination med den beprövade tillverkningsprocessen garanterar en konsekvent och förutsägbar funktion i slutprodukten.

Alla Incadaprodukter tillverkas av färskfiber och tillverkningsmetoden är anpassad för att säkerställa goda hygien-, lukt- och smakegenskaper. Alla beståndsdelar som används i framställningen av Incada är godkända för kontakt med mat i enlighet med gällande regelverk.

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019