Trävaruindustrin och verksamheten i Sveriges sågverk är nyckeln till att omhänderta och förädla träråvaran från skogen på bästa sätt och att ersätta fossila byggmaterial som stål och betong med trä är en del av lösningen på klimatutmaningen. De senaste åren har Holmens trävaruaffär fördubblats genom investeringar och förvärv. De långsiktiga utsikterna för trävaruaffären är goda och intentionen är att fortsätta växa affären.

För att stärka den strategiska förmågan, konkurrenskraften och för att effektivisera styrningen av affärsområdet samlas kompetensen inom sågverksindustrin i ett industriben samtidigt som nya funktioner för verksamhetsutveckling och biobränsle tillkommer.

– Trots tuffa tider just nu är de långsiktiga utsikterna för trävaruaffären goda. Därför ska vi fortsätta växa och utveckla verksamheten ytterligare, säger Johan Padel, affärsområdeschef i Holmen Trävaror. För att stärka vår strategiska förmåga, skapa synergier och effektivitetsvinster, förstärker vi nu organisationen med en ny enhet med fokus på vår långsiktiga verksamhetsutveckling samtidigt som vi fokuserar på produktionsförbättringar genom samordning och koordinering mellan produktionsenheterna.

Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror.

Ny chef för funktionen för verksamhetsutveckling blir Karolina Svensson, som idag arbetar centralt i Holmen som Head of Business Strategy and Planning. Karolina har gedigen erfarenhet inom affärsutveckling, försäljning, marknad, strategi, omvärldsanalys och har bland annat under sju år arbetat som sälj- och marknadschef inom det tidigare affärsområdet Holmen Paper.

Karolina Svensson, ny verksamhetsutvecklingschef.

– Det känns fantastiskt roligt och spännande att få vara med i den fortsatta utvecklingen av verksamheten och ta Holmens trävaruaffär till nästa steg, säger Karolina. Genom att vi flyttar fram positionerna inom träbyggnation, förbättrar vi Holmens möjligheter att förädla merparten av råvaran från egna skogar i vår egen industri.

 

Frågor besvaras av: Johan Padel, affärsområdeschef Holmen Trävaror, tel 070 214 82 44, johan.padel@holmen.com