Holmen-medarbetare i varselkläder framför en hög med trävaror.

Om Holmen Trävaror

Holmen Timber är ett kvalitets- och serviceinriktat företag med passion för trä och långsiktiga samarbeten. Vår ambition är att bidra till ett uthålligt samhälle genom att öka användandet av det klimatsmarta materialet trä.

Strategi

Försäljningen av trävaror till snickeri- och byggindustrin ska ökas genom ökad förädling och bättre utnyttjande av råvaran i kombination med storskalig produktion.

Holmen Trävaror

Trävaror för snickeri- och byggindustri. Den årliga produktionen vid tre sågverk, där biprodukterna tas tillvara vid koncernens kartong- och pappersbruk, uppgår till knappt 1 miljon kubikmeter.

4 % av koncernens sysselsatta kapital finns i affärsområde Trävaror.

Nyckeltal 

Mkr 2019 2018 2017
Nettoomsättning: 1 695 1 747 1 562
Rörelseresultat: 62 246 80
Investeringar: 162 76 100
Medelantal årsanställda: 266 261 251
Sysselsatt kapital: 1000 927 862
Leveranser 1000 m3: 879 828 852

En komplett leverantör

Våra produkter

Vi producerar högkvalitativa trävaror i furu och gran för konstruktions-, snickeri- och emballageändamål.

Våra produkter

En trygg leverantör

Våra sågverk

Samtliga av våra tre moderna sågverk är certifierade för spårbarhet, miljö och kvalitet. 

Våra sågverk

Jobba inom Holmen-koncernen

Väx med oss

"Härliga kollegor, utmanande arbetsuppgifter och möjligheter att bidra till en bättre planet".

Jobba i Holmen