Linghems sågverk är ett klentimmersågverk, med ett integrerat hyvleri, som producerar sågade och hyvlade trävaror för snickeri och konstruktionsändamål. Det är beläget endast 4 mil från Bravikens sågverk och Bravikens pappersbruk.


Trygg råvaruförsörjning

Linghems sågverk producerar kubb, d v s 3 meters längder ur klentimmer, ett sortiment som inte produceras vid Bravikens sågverk. Därmed blir Linghem ett mycket bra komplement till Bravikens sågverks produkter och bidrar till att stärka vår marknadsposition i främst Sverige och Storbritannien. Också på råvarusidan förbättras situationen och ger oss möjlighet att ta till vara en större del av råvaran i området kring de båda sågverken och pappersbruket.

Välinvesterad anläggning

Vid sågverket genomfördes en nyinstallation av sågintag och såglinje 2015/2016. Även råsorteringen är ombyggd och kompletterad. Till sågverket hör även torkanläggning, hyvleri och justerverk.

Fakta om Linghems sågverk

Driftstart: 1950. Ingår i Holmen-koncernen sedan 28 april 2017.
Råvara: gran- och talltimmer.
Process: sågverk.
Produkter: konstruktions- och snickeriträ i 3 meters längd.  

 

Sawmill / Sågverk
Holmen Timber Linghem Holmen Timber
Telefon: + 46 11 23 50 00
Älvestad
SE- 585 61 Linghem
Sweden / Sverige
Platschef
Cay Olofsgård Holmen Timber
Mobil: +46 73 258 40 02
Avdelning: Ledning Linghem
Älvestad
585 61 Linghem

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019