Iggesunds sågverk är ett innovativt och effektivt sågverk. Här produceras snickerivirke av kvalitetsråvaran Hälsingefura.


Iggesunds sågverk som togs i drift år 1990 tillverkar sågade trävaror i furu som används till interiörer såsom möbler, fönster, dörrar, trappor och golv. "Leva med trä" kallar vi våra produkter som tillverkas av kvalitetsråvaran Hälsingefura

Fokus på produktutveckling vid Iggesunds sågverk

Vår produktutveckling har ett starkt fokus på optimering av virkesegenskaperna i stocken så att det passar slutkundens produkt. Det gäller hitta och använda rätt del av stocken till rätt produkt så att kunden får de egenskaper som just de efterfrågar. Våra produktingenjörer utvecklar i samarbete med kunderna sönderdelning och torkning för att minimera spillet och maximera kundnyttan. 

Torkfördelar

En specialbyggd såg vid Iggesunds sågverk gör det möjligt att klyva stocken direkt i såglinjen till en så kallad GreenSplit-produkt. Med hjälp av en horisontalsåg tar vi ut fyra märgfria klyvda produkter ur en stock. Att sönderdela stocken direkt i såglinjen är unikt och ger stora torkningsfördelar. Sprickbildning har alltid varit ett problem för sågverk och ca 70% av alla sprickor initieras redan innan torkning.  

Fakta om Iggesunds sågverk

Driftstart: 1990
Råvara: talltimmer
Process: sågverk
Produkter: furuträvaror

 Sawmill / Sågverk
Holmen Timber Iggesund Holmen Timber
Telefon: +46 650 280 00
Fax: +46 650 203 80
P.O. Box 45
SE-825 21 Iggesund
Sweden / Sverige
Platschef
Magnus Malmström Holmen Timber
Telefon: +46 70 225 36 80
Mobil: +46 70 225 36 80
Avdelning: Ledning Iggesund
Iggesund Sawmill
825 21 Iggesund
Sweden

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019