Holmen Energi ansvarar för koncernens vattenkraft- och vindkraftanläggningar och för elförsörjningen till Holmens industrier i Sverige. Elproduktionen vid de 21 hel- och
delägda vattenkraftverken tillsammans med mottrycksproduktionen vid de större bruken, samt de två delägda vindkraftsparkerna (Skutskär och Trattberget), svarar för cirka 40 procent av koncernens elförbrukning. Den resterande delen täcks av el som köps in externt, vilket gör Holmen till en av Sveriges största köpare av elenergi. Holmens elförbrukning vid de svenska enheterna uppgick till 4 095 (4 032) GWh under 2012.

 

Holmens kraftverk i Norrköping ägs av Holmen AB. Anläggningen byggdes under
1980-talet och togs i drift 1990. Kraftverket producerar årligen ca 115 GWh vilket motsvarar årsförbrukning för ca 5800 villor. Kraftverket nyttjar det vatten som kommer från sjöarna Vättern, Glan och Roxen och rinner i Motala Ström, genom Norrköping.

 

Under hösten genomför Holmen underhållsarbeten på luckor i kraftverket. Luckorna sitter nere i berget och används som skydd för turbinen och stationen vid fel på turbinen. Reparationen innebär blästring och målning samt byte av tätningar.

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019