Holmen Energi förvaltar koncernens vatten- och vindkraftsanläggningar samt ansvarar för investeringar i förnybar energiproduktion på koncernens mark.


Holmen är hel- eller delägare i 21 vattenkraftverk och fyra vindkraftsparker. 

Fakta Holmen Energi 2016 2015
Rörelseresultat, Mkr 120  176
Investeringar, Mkr 23  18
Operativt kapital, Mkr 3 421  3 351
Medelantal årsanställda 10  11
Produktion egen vatten- och vindkraft, GWh 1 080  1 441

 

 


Head office
Holmen Energi AB Holmen Energi
Telefon: +46 660 377 300
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2018