Holmen Energi förvaltar koncernens vatten- och vindkraftsanläggningar samt ansvarar för investeringar i förnybar energiproduktion på koncernens mark.


Holmen är hel- eller delägare i 21 vattenkraftverk och fyra vindkraftsparker. 

Fakta Holmen Energi 2015 2014

Rörelseresultat, Mkr

 176 212

Investeringar, Mkr

 18 32
Operativt kapital, Mkr  3 351 3 401

Medelantal årsanställda

 11 10
Produktion egen vatten- och vindkraft, GWh  1 441 1 113

 

 


Head office
Holmen Energi AB Holmen Energi
Telefon: +46 660 377 300
Hörneborgsvägen 6
SE-891 80 Örnsköldsvik
Sweden / Sverige

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Strandvägen 1, Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

  • Logga in
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2017