Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på

Att sommarjobba är ett utmärkt sätt att lära känna Holmen från insidan – och en bra merit om du vill söka exjobb eller anställning hos oss. Varje sommar tar vi emot över 100 studenter, som under ett par månader introduceras till vår fantastiska råvara, träfibern, och till pappers- eller kartongtillverkningens komplexa process.


Våra lediga sommarjobb utlyses i början av året, du hittar dem då under Lediga sommarjobb. 

 

 

Sommarjobba i produktionen: De allra flesta av våra sommarjobb finns i produktionen. Du hamnar mitt bland högteknologiska maskiner med styrsystem att jämföra med en jumbojets, och en hastighet på produktionen som i vissa fall når över 1 900 meter/minut. Här får du en inblick i process- och produktutveckling och du får tillsammans med ordinarie personal jobba med exempelvis processövervakning och rullhantering.

 

Sommarjobba på labb: Labben hittar du på våra utvecklingsavdelningar. Här handlar det om att tillsammans med ordinarie personal jobba med allt från kvalitetskontroll, kemisk analys av återvinningsprocessen till utfärdande av kvalitetscertifikat och medverkan i reklamationsutredningar.  

  

Sommarjobba i skogen: Har du påbörjat en skoglig eftergymnasial utbildning eller motsvarande har du möjlighet att söka sommarpraktik på något av våra 17 distrikt runt om i landet. Som sommarpraktikant kan du arbeta med bland annat kvalitetsuppföljning av skogsvård, avverkning, gallring och inventering av betesskador. 


Vi har även en möjlighet att erbjuda dig som är gymnasieungdom eller äldre sommarjobb på någon av våra plantskolor i Gideå och Friggesund.

 

Övriga sommarjobb: Det finns även möjlighet att få sommarjobb på bland annat ekonomiavdelning, marknadsavdelning, underhåll och transport. 

Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser