Vi satsar mycket på att utveckla våra medarbetare. Samtliga affärsområden genomför varje år ett antal utbildningsprogram för att höja medarbetarnas kompetens. Främst handlar det om att öka yrkeskompetensen, men det kan också handla om att skapa rätt förutsättningar så att våra medarbetare kan anta nya utmaningar. Kompetensutveckling är också nödvändig eftersom vi arbetar med avancerad teknik med hög utvecklingstakt.

För att tillvarata våra medarbetares potential arbetar vi med fler verktyg än utbildningar och utvecklingsprogram. Möjligheten att ta sig an nya arbetsuppgifter, delta i projekt eller att få utökat ansvar är några exempel som bidrar till utveckling. Vi arbetar aktivt med att identifiera våra medarbetares möjliga utvecklingsvägar.

Möjligheter inom Holmen

Vi vill att våra medarbetare ska utvecklas och göra karriär inom Holmen. Här finns stora möjligheter för den som är intresserad av att prova olika arbetsuppgifter, både inom enheten men också genom att flytta till en annan. På Holmen uppmuntrar vi och värdesätter intern rörlighet.

Bredda eller specialisera dig

Det finns många vägar för utveckling inom Holmen och en karriär behöver inte nödvändigtvis följa en given bana. Du kan till exempel välja att specialisera dig eller bredda din kompetens inom ett område som intresserar dig. Hos oss finns många olika roller och du har chans att prova något nytt utan att byta företag.

Läs mer om hur vi arbetar med kompetensutveckling inom Holmen.

Ledarskapsutveckling

Gott ledarskap är ett viktigt kugghjul i vårt maskineri. Vi ställer höga krav på våra ledare, men ser samtidigt till att du får stöd i form av utveckling och verktyg. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är en ny eller mer erfaren chef.

Läs mer om Ledarskap i Holmen.