Vi satsar på våra medarbetare

Vi vill att du ska utvecklas och trivas – både idag och imorgon. Din utveckling är också Holmens. Därför satsar vi på våra medarbetares kompetensutveckling och skapar förutsättningar för att kunna växa med spännande arbetsuppgifter och nya utmaningar. Vi har en utvecklande kultur som är tydligt målstyrd.

Som medarbetare på Holmen får du stort förtroende och ansvar. Du kan forma ditt arbete för att nå uppsatta mål och en möjlighet att påverka både din egen och företagets utveckling. Samtliga affärsområden genomför varje år olika utbildningsprogram för att höja medarbetarnas kompetens. Det handlar om att öka yrkeskompetensen och skapa rätt förutsättningar så att våra medarbetare kan anta nya utmaningar.

 

Naturens och teknikens möjligheter

Vi tror på naturen. Vi tror på tekniken. Och vi tror på våra medarbetare. Det är tack vare dem vi kan fortsätta introducera nya spännande produkter eller förbättra vår energieffektivitet.

Kompetensutveckling ges särskilt utrymme på Holmen eftersom vi arbetar med avancerad teknik med hög utvecklingstakt. Som medarbetare är du med och utvecklar framtidens lösningar – idag. Våra kunniga och framåtblickande medarbetare är nyckeln till att vi ska kunna fortsätta förvalta och förädla vår skog.

 

Karriärvägar inom Holmen

Vi uppmuntrar intern rörlighet och vill att våra medarbetare ska utvecklas och testa nytt. Här finns stora möjligheter för dig som är intresserad av att prova olika arbetsuppgifter, både inom enheten men också genom att flytta till en annan.

 

Bredda eller specialisera dig

Du har stor möjlighet att forma din karriär på Holmen, och den behöver inte följa en given bana. Du kan till exempel välja att specialisera dig eller bredda din kompetens inom ett område som intresserar dig. Hos oss finns många olika roller och du har chans att prova något nytt utan att byta företag.

 

Ledarskapsutveckling

Gott ledarskap är en viktig del av vår framgång. Vi ställer höga krav på våra ledare, men ser samtidigt till att du får stöd i form av utveckling och verktyg. Flera olika ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är en ny eller mer erfaren chef.

Läs mer om Ledarskap i Holmen.