Nycklar till ledarskapet 

Chefs- och ledarskap är två sidor av samma mynt. Som chef har du ansvar och befogenheter att styra din verksamhet. Som ledare på Holmen ansvarar du för att inspirera och utveckla ditt team samt skapa tillit och god kommunikation inom gruppen. Både chefs- och medarbetarskap baseras på våra värderingar – mod, engagemang och ansvar. Här är fem nycklar för att lyckas.

 

1.     Delegera till rätt nivå

Delegering och tät uppföljning är viktiga delar i vår ledarskapsfilosofi. Framgångsrik problemlösning handlar ofta

om att delegera till rätt nivå. Ofta är det den som arbetar närmast problemet som också sitter på lösningen. En god ledare har förmåga att se helheten och vet att en ny medarbetare behöver mer vägledning och tid för att kunna ta ansvar.

2.     Håll dialogen vid liv

Kommunicera, lyssna och coacha. Ditt engagemang föder engagemang. Gör målen tydliga och förklara för dina medarbetare hur de bidrar till helheten och jobba aktivt med uppföljning.

3.     Var transparent och öppen

Var generös med din kunskap och transparent med den information som du kan dela. Uppmuntra kunskapsdelning inom ditt team, samarbeta och hjälps åt. Även över funktions- och avdelningsgränser.

4.     Bygg ditt lag

Släpp din egen prestige och lyft fram dina medarbetare. Motivera, inspirera och fira framgångar tillsammans i gruppen. Jobba aktivt med feedback och teamkontrakt.

5.     Våga agera som chef när något inte fungerar

Problem uppstår i alla organisationer. När något inte fungerar behöver även den bästa ledaren kliva fram tydligt och agera. Konsten är att ha förmågan att kunna bedöma när det är motiverat att göra det.  

 

Ledarskapsutveckling

Vi vill att du ska utvecklas och trivas – både idag och imorgon. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är ny eller mer erfaren ledare. Vi har även utvecklingsprogram för dig som leder utan att formellt vara chef. Genom våra program får du insikter, kunskaper och verktyg samt ett värdefullt nätverk av andra ledare inom Holmen.

Våra medarbetar- och ledarskapsundersökningar är viktiga verktyg för att säkerställa att organisationen utvecklas i rätt riktning.