Vi lever våra värderingar

Mod, engagemang och ansvar är kärnan i Holmens företagskultur och arbetssätt. Våra tre värderingar vägleder oss framåt och är tätt integrerade i våra verktyg och processer. Värderingarna är också nära länkade till Holmens målstyrningsmodell. 

Mod att agera 

Handlingskraft, nytänkande och öppenhet präglar vår organisation. Vi vill att våra medarbetare tar egna initiativ och vågar utmana sig själva och varandra. På Holmen är vi förändringsbenägna, innovativa och prövar hela tiden gamla sanningar. Vi ger och tar emot återkoppling och delar kunskap mellan oss.

Engagemang byggt på känsla och kompetens

Med engagemang menar vi delaktighet, framåtanda och professionalism. Vi involverar varandra och skapar möjlighet att göra skillnad. Vi är öppna för idéer och initiativ som leder till förbättringar. Vi bygger framtiden ur stolta traditioner och agerar tidigt för att möta ändrade förutsättningar. På Holmen utvecklar vi ständigt våra arbetssätt och vår kompetens.

Ansvar som är långsiktigt och hållbart

Samarbete, tydlighet och respekt är hörnstenar i ett hållbart ansvarstagande. Vi arbetar gränsöverskridande och skapar synergier. Vi bidrar aktivt till varandras arbetsmiljö, trivsel och säkerhet. Vi är tydliga i våra mål och förväntningar och tar ansvar för kvaliteten på vårt eget arbete. Vi agerar med omsorg för vår omvärld och framtid.    

Delegerat ägarskap av målen

Målstyrning är vårt sätt att säkra att vi fokuserar på rätt saker och genomför vår strategi. Vi tror att den som är närmast ansvarig för ett område är bäst lämpad att sätta målen och komma fram till hur vi bäst når dem. Hjärtat i målstyrningen är ett delegerat ägarskap av målen.

Så skapar vi en hållbar framtid 

Holmen arbetar för att vara en positiv kraft i samhället. Vi fokuserar på tre områden där vi har extra stora möjligheter att göra skillnad, inte bara i framtiden utan redan idag: klimatet, kundernas hållbara val samt våra mdearbetare och de lokalsamhällen där vi verkar.