Värderingarna växer fram

En av anledningarna till att Holmens värderingar ”sitter i väggarna” är att stora delar av verksamheten var involverad i den värderingsresa som påbörjades 2012. En viktig del i grundarbetet var att diskutera ämnen som ”Vad står Holmen för idag?” och ”Vad står Holmen för imorgon?”. Workshops genomfördes med representanter från samtliga yrkesgrupper och marknader. Värderingarna växte fram och tog form – Mod, Engagemang och Ansvar. Under hela resan var ledningen högst involverad.

Men resan slutade inte där, faktum är att den pågår fortfarande. Varje dag. Värderingarna känns som en naturlig del av Holmen, men självklart behöver vi jobba för att hålla dem levande. Därför ingår de som en del i våra processer och verktyg. I våra medarbetarsamtal, som komplement i vår målstyrningsmodell, som en grund i våra ledarprogram, i våra medarbetarundersökningar och i vår talent review-process. Listan kan göras lång.

Vi är stolta över att vi har medarbetare som lever våra värderingar, och vi ser bevis på det hela tiden. Modet att föreslå förändringar som kan leda till små och stora förbättringar.  Engagemanget både i det dagliga och i utvecklingen framåt. Ansvaret i att bygga hållbara relationer med kunder, intressenter, kollegor och omvärld.