I den årliga undersökningen mäts arbetsgivares interna Employer Brand, arbetsgivarvarumärke, genom att företagens egna medarbetare får bedöma sin arbetsgivare utifrån ett antal faktorer. Holmen deltog för andra gången, och i år placerade vi oss på en hedrande 16 plats i kategorien stora företag.
 


 

- Att vi kommer ut så starkt i undersökningen är fantastiskt roligt, våra medarbetare är ju våra bästa ambassadörer. Vi ser det som en ytterligare bekräftelse på det vi redan vet, att våra medarbetare uppskattar Holmen som arbetsgivare och att våra ambitioner och ansträngningar att utvecklas ger resultat, säger Gunilla.

Det många medarbetare ofta väljer att lyfta fram är Holmens öppna och inkluderande kultur i kombination med möjligheten till att få ta ansvar och kunna utvecklas inom sitt område. Engagemang är något som många uppfattar verkligen präglar Holmen och det finns en fin gemenskap och öppenhet att dela med sig av kunskap, konstaterar Gunilla.


 

Alla medarbetare är med och bidrar till en bra företagskultur


Gunilla menar att kultur är något som känns redan när man kommer in på ett företag. Men att det inte är något som kommer av sig själv, eller något statiskt, utan är något som alla medarbetare aktivt är med och påverkar, varje dag och som medvetet behöver underhållas.

- En bra kultur hänger samman med en bra struktur. Inom Holmen har vi definierat vilka vi är och vad vi tror är det som gör oss till ett företag där människor vill växa och stanna. Det har vi gjort i det vi kallar The Holmen Way, som ger ett väldigt gott stöd i vår styrmodell, våra värderingar, synen på medarbetarskap och ledarskap samt verktyg som hjälper oss i vardagen, säger Gunilla.

- Holmen kännetecknas av ett decentraliserat beslutsfattande och det förstärker det mod, engagemang och ansvar som finns hos våra medarbetare. Det ger tillsammans en otroligt stark företagskultur, konstaterar hon vidare.

 
Gemenskap och utveckling är viktigt för att medarbetare ska trivas och stanna

Medarbetares möjligheter till utveckling och bra gemenskap på arbetsplatsen är faktorer som lyfts fram när externa aktörer bedömer företags attraktivitet, och det är också högt prioriterade områden i Holmen.

- Inom Holmen finns möjligheter att utvecklas på flera sätt, framför allt genom fördjupning och breddning av kompetenser. Här ger vi tydliga mandat, alla medarbetare kan bidra till lösningar och vi hjälper varandra att lyckas.

- Vi har systematiskt satsat på att utveckla vårt ledarskap. Vi vill att alla våra ledare ska känna sig trygga och ha rätt förutsättningar att leda. Ett bra ledarskap gör också att medarbetare trivs bättre. De strategiska satsningar vi gjort på ledarskapsutbildningar har visat sig ge resultat även långt efteråt, så för att skapa ett hållbart ledarskap krävs också uthållighet och kontinuitet, konstaterar Gunilla. 

Holmens arbetsgivarvarumärke

Vårt arbetsgivarvarumärke byggs inifrån och ut, det är våra egna medarbetare som är beviset på att vi lyckas. För att vi ska kunna attrahera nya kollegor som vill växa med oss krävs också att vi kommunicerar och delar med oss av våra styrkor och allt som Holmen har att erbjuda. Att vi uppmärksammas på flera sätt stärker oss i vårt fortsatta arbete, avlutar Gunilla.
 
 
Sveriges Bästa Arbetsgivare

Utmärkelsen syftar till att hjälpa och leda Sveriges studenter och Young Professionals att hitta sin nästa arbetsgivare och uppmärksamma de företag som har ett framgångsrikt employer branding-arbete.

Resultatet grundar sig på en enkätundersökning riktat till ett antal av Holmens medarbetare under maj/juni/juli 2023. 

Holmen placerar sig på plats 16 i kategorien Stora företag.