Karriärföretagen har via sitt karriärnätverk under maj – juli 2022 genomfört en omröstning bland Young Professionals* gällande deras val av framtida arbetsgivare genom att ställa frågan "Vilka är de tre mest attraktiva och spännande arbetsgivarna bland företagen som utsetts till Karriärföretag 2022".

 

Deltagare i omröstningen i år var totalt 3 756 Young Professionals fördelat på följande kategorier: IT, Civilingenjörer, Högskoleingenjörer, Ekonomer, Samhällsvetare, Fastighetsmäklare och Jurister.


Holmen lyckades i år ta en tredje plats på Top 10-listan bland Högskoleingenjörer, examinerade för 4-8 år sedan.