- Skogsindustrin har av tradition haft en övervägande manlig representation. Med fler kvinnor och en mångfald av bakgrunder och erfarenheter vill vi skapa en mer dynamisk organisation som tar vara på all tillgänglig kompetens. Genom att samarbeta med Female Technical Engineer hoppas vi kunna bidra till att fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och samtidigt göra skogsindustrin till en än mer dynamisk bransch, säger Henrik Sjölund VD och koncernchef i Holmen.


Henrik Sjölund VD och koncernchef i Holmen.

"Genom att samarbeta med Female Technical Engineer hoppas vi kunna bidra till att fler kvinnor söker sig till tekniska utbildningar och samtidigt göra skogsindustrin till en än mer dynamisk bransch" - Henrik Sjölund

 

En viktig pusselbit för en hållbar framtid

På Holmen är vi övertygade om att en blandning av medarbetare – utifrån såväl kön, ålder och etnicitet – bidrar till bättre lönsamhet och arbetsklimat, men även ökad säkerhet och kreativitet. Våra värderingar mod, engagemang och ansvar lägger grunden för ett öppet arbetsklimat. Med ett genuint hållbarhetstänk i alla led så är vi övertygade om att mångfald och inkludering är en viktig pusselbit för att bygga en hållbar framtid. 

- Mångfald bidrar till att vi ses som mer attraktiva som arbetsgivare, vilket kan locka fler kvalificerade sökande. Det utvecklar vår kultur till att bli mer mångfacetterad och intressant, skapar en mer stimulerande och kreativ arbetsmiljö. Men det räcker inte att bara ha mångfald, vi måste också ha förmåga använda den. Ett viktigt arbete som aldrig slutar, säger Gunilla Rolander, HR-direktör i Holmen.

Gunilla Rolander HR-direktör i Holmen.

"Det räcker inte att bara ha mångfald, vi måste också ha förmåga använda den. Ett viktigt arbete som aldrig slutar" - Gunilla Rolander

 

Personlig utveckling, inspiration och kontakter

Deltagarna i programmet läser sitt sista eller näst sista år på en högskole- eller civilingenjörsutbildning. Under programmet erbjuds deltagarna personlig utveckling, inspiration och unika kontakter med partnerföretagen.

Genom bland annat skräddarsydda besök hos partnerföretagen får deltagarna en djupare förståelse för företagens verksamhet och utmaningar, samt möjlighet att veta mera om de spännande jobb som finns inom teknik.

Läs mer om programmet och connecta.