Avdelning Kartong har de senaste åren haft fokus på att skapa fler arbetsgrupper med en mix av både kvinnor och män.

- Det handlar inte längre om att vara kille eller tjej för att få jobba här, utan om att visa intresse och göra ett bra jobb. Cheferna är duktiga på att se detta och anställer utifrån förmåga, säger Marta.

Och hon får medhåll av sina kollegor Eveline och Elsa.
De menar att olika egenskaper i arbetslaget behövs för att komplettera varandra.

- Ibland är det en fördel att vara lång och stark och ibland att vara kort och smidig. Idag finns också redskap för att kunna utföra jobbet på lika villkor. I stället för att knuffa kartongrullarna med muskelkraft kan man lika gärna använda sig av verktyg som exempelvis Easy mover. Det underlättar ju för alla, säger Elsa.

Eveline betonar att jobbet på kartongmaskinen nästan alltid handlar om teamwork.
- Samarbetet är jätteviktigt för att produktionen ska flyta på, säger hon. Precis som i ett fotbollslag behöver vi hjälpas åt, lyfta och driva varandra. Via hörselkåporna brukar vi ha kontinuerlig kontakt med hela skiftlaget, som ofta är utspridda på olika stationer längs maskinen.

De tre operatörerna Eveline, Elsa och Marta är överens om att det är roligare att jobba i en blandad arbetsgrupp. Och de har fått höra att arbetsklimatet förändrats sedan fler kvinnor anställts.

- Man tänker nog till hur man pratar till varandra och vilka ord man använder. Jag tror helt enkelt att det blivit en snällare miljö att jobba i jämfört med tidigare, säger Marta.

Det är inte bara andelen kvinnor som ökat på kartongavdelningen i Iggesund, utan även åldersspannet bland medarbetarna.

- Vi har det väldigt roligt ihop på skiftet. Oavsett om du är 20 år eller 70 år är du en viktig spelare här och förutsätts kunna bidra. De äldre kollegorna sitter på mycket kunskap som vi yngre kan ta del av. Och de som jobbat länge tycker det är roligt när vi unga kommer in och menar att det ger ny luft på arbetsplatsen, säger Marta.

 

Fakta Kvinnor i Holmen

Ur avsnittet Social hållbarhet från Holmens Hållbarhetsredovisning:

Kvinnor i Holmen

Skogsindustrin är en fortsatt mansdominerad bransch och Holmen arbetar kontinuerligt för en bättre balans. Andelen kvinnor i Holmen-koncernen är otillfredsställande låg, 20,9 procent, vilket är i partiet för andra industrier. Av de medarbetare som anställdes 2022 var 44,4 procent kvinnor.

Kvinnorna i ledningsgrupperna

För att antalet kvinnor på mer kvalificerade befattningar ska öka ytterligare krävs att andelen kvinnliga medarbetare ökar generellt, särskilt kvinnliga operatörer. Dessa utgör ofta rekryteringsbasen till första linjens chef. Holmen arbetar sedan många år med att öka andelen kvinnliga operatörer med det tar tid innan det får genomslag. I Holmens styrelse finns tre kvinnor av totalt tolv styrelsemedlemmar, vilka är valda av årsstämman. Kvinnliga chefer av totalt antal chefer är 23,8 procent och i Holmens koncernledning ingår två kvinnor.

Läs mer om Mångfald och Likabehandling på Holmens webbplats.