Vem är jag?

Min resa inom Holmen har dock varit längre än så. Den började för hela 18 år sen som aspirant, fortsatte med en stabstjänst i Norrköping och sedan norrut igen för en tjänst som skogsvårdsledare i Härjedalen. Ända tills jag bestämde mig för att tiden var inne för en flytt söderöver igen, resvänligare och närmare min släkt i Tyskland.

Och här är jag kvar, i Uppland, där jag efter nästan fem år som virkesköpare sökte och fick chansen att utvecklas vidare som chef och ledare.

 

Min arbetsplats

Jag har min fasta kontorsplats i Länna, det största av våra tre kontor i geografin.
En fin gammal byggnad som vi just nu renoverar invändigt för en fräschare och roligare arbetsmiljö.

 

Teamet jag jobbar ihop med består av både min avdelning och medarbetarna av de i kedjan till oss kopplade avdelningarna, så som produktion, leverans och skogsvård.

Vårt dagliga jobb går ut på att bygga och underhålla affärsrelationerna med nya och befintliga kunder. Kunden för oss är skogsägaren som vi bistår med diverse rådgivning kring dennes skötsel av skogen samt köper virke av. Och då till största del som träd på rot ståendes i skogen som sedan skördas av de till oss knutna maskinentreprenörerna. Vi utfärdar direktiv till de efterföljande processerna om hur de olika uppdragen ska utföras med hänseende till båda kundens önskemål och skogens behov av hänsyn. Och vi är kunden behjälpligt i att även anlägga ny skog.

Tillsammans i teamet hjälper vi till att förse Holmens industrier med den råvaran den behöver.

Och för att allt det här ska fungerar behöver vi bl a hålla det interna lärandet vid liv, som t ex här där vi kalibrerar oss i fält (vilket för oss betyder i skogen 😊).

 

En dag på jobet

Mina arbetsdagar ser ganska olika ut, och det tycker jag verkligen om. Friheten att i hög grad kunna strukturera min dag och samspelet med min avdelning.

Administrativa uppgifter på kontoret lättas upp av samresor med mina medarbetare ut i deras verksamhet. Utifrån min ledande roll är coachingen en av mina främsta uppgifter, en dialog om hantering av aktuella situationer och ständig utveckling av både verksamheten och medarbetarna utifrån våra satta mål. Men också diverse möten inom och mellan funktionerna hör till min vardag.

Här är jag på samresa med en av våra traktplaneringsspecialister en blött septembertisdag.

Varför Holmen

Jag tycker om min välkomnande arbetsplats, uppskattar mycket att jag har fått möjligheten till utveckling och att min lille tax får följa med mig till jobbet.

Som mamma till två små vildingar i förskoleåldern är det avgörande för mig att även via jobbet ha den flexibiliteten som den vardagen kräver.

När jag ser tillbaka på min resa genom Holmen känner jag en tacksamhet över allt jag fick se och lära mig och att jag i o m det också fick både bevittna och vara aktiv del i den resan Holmen har gjort till den arbetsgivare den är idag – med det bibehållna, de uppnådda förändringar och de utmaningar som finns kvar framför oss.

 

Tack för mig!

Så vill jag tacka för att du har följt mig en stund och jag hoppas du tyckte det var kul.

Jag önskar er alla en underbar höst och om ni någon gång inte riktigt vet vad lösningen på en utmaning är, lyssna ett tag på skogens lugn eller titta in i ögonen på en hund.