Här träffar du Sabine Clauss, distriktschef, som beskriver sin resa inom Holmen Skog och styrkan i att jobba i en koncern som rymmer hela kedjan - från råvara till produktion.


Sabine Clauss, distriktschef Uppland på Holmen Skog.

Sabine Clauss har en spännande bakgrund med jägmästarexamen i Tyskland och skoglig magister i skogshushållning från SLU Sverige.

”Min resa inom Holmen har haft ganska många stationer. Jag började som aspirant, därefter har jag jobbat som kvalitetstekniker, skogsvårdsledare och virkesköpare för att slutligen gå in i rollen som distriktschef .”

 

”Det är väldigt roligt att se andra människor utvecklas”

”Rollen som distriktschef innebär att jag leder både virkesköparnas arbete med att köpa virke från privata skogsägare och produktionsledarnas arbete med att genomföra olika skogsbruksåtgärder. Jag sköter alltså både den lokala virkesanskaffningen samt skörd, gallring och transport till industrin”, berättar Sabine. Hon trivs mycket bra med variationen i arbetsuppgifterna och det faktum att ingen dag är den andra lik. ”Det är väldigt roligt att se andra människor utvecklas och se vad vi kan åstadkomma tillsammans.”

 

”Vi är måna om varandra”

När Sabine ska beskriva det bästa med Holmen som arbetsgivare så lyfter hon fram två saker. ”Det finns många fina utvecklingsmöjligheter och så finns det en anda där man är måna om varandra. Det uppskattar jag väldigt mycket.”

 

”Att Holmen är en koncern ser jag som en enorm styrka”

Sabine betonar betydelsen av att Holmen är en koncern. ”Jag ser det som en enorm styrka och väldigt roligt. Vi har hela produktionskedjan, från skogen som är en fantastisk förnybar råvara ända till sågverken och våra pappers- och kartongbruk. I och med att vi har hela processen så har vi också möjlighet att följa vart råvaran tar vägen i förlängningen.”

 

 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019