I den här filmen möter du Håkan Roos som berättar om sin roll som produktionsingenjör på Hallsta pappersbruk. Han delar med sig av vilka möjligheter och utmaningar han upplever i sin vardag.  


 

Håkan Roos, produktionsingenjör på Hallsta pappersbruk, Holmen Paper.

”Det bästa med min roll på Holmen är att jag får utveckla både min tekniska kompetens och mitt ledarskap”, berättar Håkan. ”Om du har drivet och viljan att utvecklas i en viss riktning eller ta dig an vissa problem så har du alla möjligheter i världen.” Håkan menar att detta är något som är speciellt framträdande hos koncerner som Holmen där man har stora produktionsanläggningar men ändå relativt få ingenjörer.

 

Det är väldigt häftigt att få ta så mycket ansvar som du får göra här”

”Min roll är tudelad. Jag ansvarar över att massakvaliteten är rätt men arbetar också mycket med ledarskap, utan att vara chef. Det ligger på mitt ansvar att hålla befattningsträffar och drivmöten med syfte att utveckla verksamheten, operatörerna och mig själv faktiskt.” Håkan har jobbat inom Holmen sedan 2014 och tycker att han tidigt fick mandat i sin roll. ”Det är väldigt häftigt att få ta så mycket ansvar som du får göra här.”

 

”Holmen gör mycket för att bidra till ett mer hållbart samhälle”

”Jag anser att Holmen gör mycket för att bidra till ett mer hållbart samhälle. Inte minst som skogsägare, men också genom att förädla skogen och förse marknaden med färsk fiber i form av vårt papper.” Att Håkan tycker att det är viktigt att jobba hos en arbetsgivare som satsar på hållbarhet går inte att ta miste på. Han lyfter fram Holmens arbete kring att ständigt förbättra koncernens energikretslopp och betonar vikten av att göra investeringar som gynnar både affären och ett hållbart företagstänk.


 

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019