Gott ledarskap är ett viktigt kugghjul i Holmens maskineri. En ledare som har förmågan att engagera både sig själv och sina medarbetare tar fram kraften och potentialen i sin arbetsgrupp och får den att prestera mer. En god ledare bidrar till att du som medarbetare känner modet och drivet att göra det lilla extra, och viljan att fortsätta din utveckling inom Holmen.


Holmens ledningsfilosofi tydliggör vilka förväntningar vi har på våra ledare. Den består av tre grundstenar som innefattar chefs- och ledarskapskriterier, värderingar samt målstyrningsprocess. 


Holmens sju chefs- och ledarskapskriterier sammanfattar hur Holmen ser på chefskap respektive ledarskap och vad vi förväntar oss av våra ledare. Våra chefskriterier handlar om att uttrycka tydliga förväntningar samt att planera, följa upp och återkoppla. Våra ledarskapskriterier handlar om att företräda företaget och vara en förebild, att visa mod och skapa engagemang, att vara kommunikativ och tydlig, att coacha och ge stöd samt att vara öppen och närvarande.

Mod, engagemang och ansvar är Holmens gemensamma värderingar. De beskriver vad vi står för och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Våra värderingar ska givetvis även genomsyra Holmens ledarskap. 

Målstyrning är Holmens gemensamma process och verktyg för att säkerställa att vi gör rätt saker och når uppsatta mål. Målstyrning bidrar till ett tydligt och engagerande chef- och ledarskap.

Hos oss är du en ledare oavsett om du leder personer, processer och/eller projekt. Du måste alltså inte ha en traditionell chefsposition för att omfattas av vår ledningsfilosofi. 

Ledarskapsutveckling

Vi ställer höga krav på våra ledare, men ser samtidigt till att du får stöd i form av utveckling och verktyg. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är ny eller mer erfaren chef. Vi har även utvecklingsprogram för dig som leder utan att formellt vara chef. Genom våra program får du insikter, kunskaper och verktyg samt ett värdefullt nätverk med andra ledare inom Holmen.

Läs mer om ledarutveckling på vår hållbarhetssida  

 

Möt några av våra ledare på Holmen

       

.  

Väldigt fina utvecklingsmöjligheter

Sabine Claus, Distriktschef, beskriver sin resa på Holmen Skog och styrkan i att jobba i en koncern med hela kedjan, från råvara till produktion.

Se filmen om Sabine

   

Det finns en otrolig stolthet

Malin Ekroos, Sektionschef fiber, ger oss en inblick i sin roll och den stolthet, vilja och engagemang som hon upplever på Iggesunds bruk.

Se filmen om Malin

       

   

 

Vi bidrar till hållbarheten

Susanne Salovius, Sektionschef Massa, ger här sin bild av hur det är att arbeta i Holmen och hennes resa inom Holmen.

Se filmen om Susanne

   

Stabilt företag som satsar långsiktigt

Fredrik Hjelm, Arbetsledare på Bravikens sågverk berättar om sin långa resa inom Holmen och sin roll som chef.

Se filmen om Fredrik

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019