Fredrick Hjelm, produktionsledare Bravikens Sågverk, Holmen Tråvaror.

”Det bästa med min roll är att träffa människorna ute i driften”

Fredrick jobbar som produktionsledare vid Bravikens Sågverk, en roll som innebär mycket kontakt och samarbete med medarbetarna i de olika skiftlagen, vilket är något som passar Fredrick bra. ”Det bästa med min roll är att träffa människorna ute i driften och jobba tillsammans med dem för att få verksamheten att flyta på”, berättar han. ”Det är ju de som gör det verkliga jobbet”, säger Fredrick. ”Min viktigaste uppgift som chef är att involvera alla i det dagliga arbetet och i utvecklingen av verksamheten så att vi tillsammans kan jobba framåt och känna att vi är delaktiga.”

”Det kändes lockande att vara med från början”

Fredrick har en lång resa bakom sig i Holmen. Det började med ett sommarjobb på Bravikens pappersbruk som senare övergick till en fast tjänst på en av pappersmaskinerna. Fredrick har sedan dess fortsatt sin karriär som arbetsledare och varit med och startat upp en ny fabrik i Madrid. När Holmen bestämde sig för att bygga ett sågverk i Braviken ville Fredrick vara med. ”Det kändes lockande att vara med från början, så jag sökte mig hit”, berättar Fredrick. ”Numera arbetar jag som produktionsledare på vidareförädlingen med ansvar för de tre skiftlag som jobbar här.”

”Ett stabilt företag som satsar långsiktigt”

”Det bästa med att jobba på Holmen är att det är ett stabilt företag som satsar långsiktigt. Man tänker att det ska leva vidare och utvecklas med tiden”, avslutar Fredrick.