Viktigt uppdrag i att skapa förståelse för resultat, samband och trender

Ekonomi och Finans är viktiga funktioner i Holmens verksamhet. Det innebär att det finns många möjligheter för dig som Ekonom.

På våra produktionsenheter och på central nivå inom våra affärsområden kan du arbeta som controller eller ekonomichef och i den rollen vara med att utveckla affären tillsammans med övriga medarbetare. 

I Stockholm arbetar Koncernstab Ekonomi och Finans som har det övergripande ansvaret för koncernens ekonomiarbete. Avdelningen sköter bland annat koncernredovisning, rapportering, finansiering och riskhantering, samt skatter och försäkringsärenden.

I Norrköping har du möjlighet att jobba på Holmen Finance Centre, en serviceorganisation med fokus på tjänster vad gäller Leverantörsreskontra, Kundreskontra och Redovisning och Rapportering.

Gemensamt för samtliga roller är att du aldrig har långt till kompetenta och engagerade kollegor. Som ekonom spelar du en viktig roll i vårt interna arbete och vår ekonomiska utveckling.

I skogen växer framtiden, väx med oss

På Holmen vet vi att skogen är framtiden. Därför utmanar vi hela tiden oss själva och i det arbetet kommer du att spela en viktig roll. Vi vill att du utmanar oss, att du kommer med förslag på utveckling och har idéer om hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Genom att engagera dig i frågor du brinner för har du alla möjligheter att vidga din kompetens och forma din egen utveckling.

En stor del av det arbete du gör handlar om att få olika individer att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För det är vi tillsammans som ska ta oss in i framtiden – med skogen som råvara. Därför behöver du vara öppen, samarbetsvillig och gilla att jobba med människor.

Här finns många möjligheter inom Ekonomi och finans

Som ekonom inom Holmen kan du bland annat arbeta inom följande områden:

  • Controlling
  • Treasury
  • Skatt
  • Försäkring
  • Redovisning
  • Leverantörsreskontra
  • Kundreskontra