Jag bloggar just nu för Holmens medarbetarblogg i sociala medier. Samtliga inlägg kommer att publiceras här. 

15 januari

Att jobba med Holmens skogsinnehav känns extra intressant just nu. De frågor som rör skoglig planering känns helt klart heta och aktuella! Sektion skoglig planering som jag jobbar på skall stötta Holmen Skog med olika planeringsfrågor inom tidshorisonter från ett par veckor upp till 100 år. Vilket skogsområde skall vi skörda eller gallra, och när och hur skall vi i så fall göra det. Klimat/väder, hållbarhet och resurseffektivitet är faktorer som hela tiden beaktas på olika sätt i vår verksamhet.

Vår fabrik, skogen, producerar hela tiden olika nyttor till otroligt många intressenter. Vilken annan fabrik gör det? Huvudsakligen är det dock förädlingen av skogsråvaran som skapar värde för våra kunder och sätter värde på skogen.  

Men rent praktiskt då, vad jobbar jag med? Just nu skulle jag säga att det handlar mycket om planering av kommande års aktiviteter, utbildningar, analyser, samt framtagande av olika typer av hjälpmedel. Det finns mycket ny teknik att prova och utvärdera för att lösa vår uppgift på bästa sätt, roligt! Men det roligaste är nog ändå alla möten med medarbetare i olika delar av verksamheten och geografin. Det finns så mycket erfarenhet och engagemang som jag tycker att jag fått ta del av under mitt första år. 

 

17 januari

En dag på jobbet. Vanligtvis arbetar jag från Holmen Skogs kontor i Umeå. Jag har dessutom många av mina närmsta kollegor på huvudkontoret i Örnsköldsvik, där det för dagen blev ett besök på plats. Vissa typer av möten gör sig bäst när man får sitta i samma rum, om än fler och fler möten hålls över nätet.

Precis som vädret varierar under året varierar också mina arbetsuppgifter. Just idag var det information och planering inför ett kommande utvecklingsprojekt. Spännande!

Resterande del av dagen blev en djupdykning i en fråga som inkommit från verksamheten ute på en av våra tre regioner. Förhoppningsvis närmar jag mig en lösning som kommer till nytta innan jag slutligen packar ihop och åker hem till familjen.     

Trevlig helg!

 

22 januari

Varför jobba i skogen, och varför just Holmen? Skogen och skogsbruket har huvudsakligen bidragit till min samlade inkomst under livet. När jag var 16 år gammal arbetade jag åt Holmen Skog och planterade denna tall på ett område som då var en öppen föryngringsyta på Holmens fastighet. Idag börjar det likna skog!

 

Jag tycker att återväxt och utveckling är centralt på många sätt! I skogen, för att fortsatt kunna nyttja den som den resurs som den utgör, och för att fortsatt ha försörjning från den. Men återväxt i skogen i all ära! Allra viktigast för mig är min familj, min fru och våra barn! Att jobba på Holmen skog och samtidigt försöka bidra med allt vad som krävs i övrigt i familjelivet är ingen svårighet, snarare tvärtom! Jag känner att arbetsgivaren tycker att det är viktigt att jag och mina kollegor har fungerande liv och arbetsliv. Det är en av den största motivationen till att jobba på Holmen skog! Att jag dessutom har bra kollegor och stimulerande och varierande arbetsuppgifter. Det gör inte saken sämre!

 

24 januari

Med detta inlägg är det färdigbloggat för min del. Jag hoppas att det på ett eller annat sätt gett dig som läser lite inspiration!

Det var inte bara på min väg till jobbet som jag tyckte mig se tecken på ljusare tider. Det finns många andra befintliga och kommande initiativ som jag tror kommer att göra skogen, och Holmen skog till en intressant och attraktiv arbetsgivare framöver. Precis som det finns en naturlig succession och variation i skogen så behövs det återväxt och utveckling bland oss medarbetare och kanske det är där, som du kommer in i bilden?

Tack för mig!