Mod, engagemang och ansvar är Holmens gemensamma värderingar. De beskriver vad vi står för och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Våra värderingar ska givetvis även genomsyra Holmens ledarskap. 

Målstyrning är Holmens gemensamma process och verktyg för att säkerställa att vi gör rätt saker och når uppsatta mål. Målstyrning bidrar till ett tydligt och engagerande chef- och ledarskap

Hos oss är du en ledare oavsett om du leder personer, processer och/eller projekt. Du måste alltså inte ha en traditionell chefsposition för att omfattas av vår ledningsfilosofi. 

Ledarskapsutveckling

Vi ställer höga krav på våra ledare, men ser samtidigt till att du får stöd i form av utveckling och verktyg. Ledarskapsprogram erbjuds oavsett om du är ny eller mer erfaren chef. Vi har även utvecklingsprogram för dig som leder utan att formellt vara chef. Genom våra program får du insikter, kunskaper och verktyg samt ett värdefullt nätverk med andra ledare inom Holmen. Läs mer om ledarutveckling på vår hållbarhetssida