Med skogen som bas

Inom vår verksamhet finns det ett brett spektrum av jobb och möjligheter. Med skogen som bas har vi många gemensamma frågeställningar, oavsett roll. Med ett hållbart skogsbruk ökar tillväxten i våra skogar samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras. Det skapar en stor förståelse mellan de olika funktioner och yrkesgrupper vi har. Det ger också en unik möjlighet att växla mellan vitt skilda uppgifter på ett sätt som är svårt att åstadkomma inom andra branscher.

Holmen Skog finns över stora delar av landet, vilket gör det möjligt för dig att röra på dig geografiskt om du önskar. Holmen präglas av öppenhet och gemenskap, så även om vi sitter på olika orter är det lätt att lära känna många personer inom organisationen, bygga nätverk, känna samhörighet och bli en del av gänget.

 

Roller och möjligheter

VI på Holmen Skog sköter våra skogar, köper virke och hjälper privata skogsägare över hela landet med skörd och skogsvård. Om du är skogligt utbildad eller på annat sätt vill jobba med skogen som bas, så är det här några exempel på roller du kan ha hos oss:

  • Fastighetsförvaltare
  • Produktionsledare (inom produktion, leverans, skogsvård och naturvård)
  • Traktplanerare
  • Skogsmaskinförare
  • Verksamhetsutvecklare
  • Virkesköpare