Vem är jag?

Min resa på Holmen Skog började dock för 2 år sedan. Jag är utbildad jägmästare och skoglig doktor. Efter en kortare period där jag forskade lämnade jag akademin och genomförde en kort träindustriutbildning hos Martinsons i Bygdsiljum för att bättre förstå hela kedjan från skogsavverkning till färdiga hus. Efter att ha sökt en aspiranttjänst på Holmen Skog erbjöds jag i stället en projektanställning som verksamhetsutvecklare på Stab Skogsbruk med fokus på att förbättra informationsflödet om skogen intern och extern, möjliggöra prognoser baserade på data och utveckla olika delar av verksamheten. 

Jag bor i Umeå med min fru och två barn i åldrarna 12 och 9 år, och mycket av fritiden ägnas gärna åt familjen, klättring, tv spel och fotografering.  

På klätterhallen är detta det senaste Boulder problem (en följd av grepp, i det här fallet endast de röda) vi brottas med.

  

Min arbetsplats

Vi är fyra projektledare på vår sektion verksamhetsutveckling på nya Stab utveckling och innovation. Under första delen av året har arbetet inom den nya organisationen handlat mycket om att definiera vårt uppdrag och våra mål med verksamheten, hur vi ska jobba framöver helt enkelt. Samtidigt driver vi och deltar i stora och små projekt som involverar olika delar av Holmen Skog och siktar mot våra kärnstrategier mot 2030.   

Fina dagar ute i Höga Kusten med hela sektionen för första gången! Vi hade produktiva dagar med diskussioner om vårt uppdrag, våra mål och vårt arbete med projekt framöver. Men framför allt fint tillfälle att lära känna varandra bättre.

 

En arbetsdag 

En vanlig dag cyklar jag till kontoret och börjar dagen med avstämningar för de projekten som pågår, nyheter på connect och mejlkorgen. Mycket av mitt arbete handlar om att vara lyhörd, ha många kontaktytor och sträva mot att leverera resultat i tid som verksamheten är nöjda med.

På senare tid har vi fokuserat på att dra nytta av olika datakällor vi har, t.ex. skogliga grunddatat, skördardata eller fjärranalysdata då en av våra kärnstrategier handlar om att främja en datadriven utveckling av affär och verksamhet. 

Just nu är det t.ex. fokus på utveckling av nya analysverktyg för skogsskötsel och skogsvård på uppdrag av Stab Skogsbruk. Det handlar om att ta fram analyser som underlättar uppfyllelsen av lövmålet om 5 % lövdominerad areal men också om att utforska möjligheten att identifiera områden lämpliga för lövföryngring och nya arbetssätt att föreslå rätt markberedningsmetod. De här stöden ska hjälpa oss att skapa robusta och framtidssmarta lövskogar.  

Två exempel där vi använder olika datakällor (t.ex. satellit, drönar, marktäcke och skördardata) som kan kombineras för att ta fram analyser som stödjer vår skogliga verksamhet i det dagliga arbete.

 

Varför Holmen? 

Det som lockar med att jobba på Holmen är känslan av att vara en del av ett företag som tror på och vill växa med sina medarbetare. Enligt mig så bidrar Holmen aktivt till byggandet av ett hållbart samhälle med skogen som utgångspunkt, och där jag får jobba i en arbetsmiljö präglad av förtroende, kreativitet och gemenskap. 
 
Förutom att det finns möjligheter att kunna utvecklas inom många olika frågor som rör skogen trivs jag mycket bra med mina kollegor som är öppna att dela med sig av sina erfarenheter och kunskap.  
 
Mitt jobb handlar mycket om hur vi vill se på oss själva i framtiden. Det känns mycket inspirerande att vara en del i processen att ta oss dit. 

 

Avslutning 

Nu vill jag tacka för mig och hoppas att ni har fått en inblick i vårt arbete och hur en dag på jobbet är för mig. När jag skriver detta är det slutet av april i Umeå och jag ser fram emot att sommaren kommer. Det har dock varit fina dagar under början av året, och jag lämnar er med en av mina favorit bilder från vintern. När det fryser och tinar brukar det bildas riktigt fina iskristaller på glaset i vår balkong, den här morgonen såg jag en “skog” av iskristaller som jag måste bara föreviga. Ha det fint!!