När du jobbar med logistik på Holmen så spelar du en viktig roll i våra kunders totala upplevelse. Vi levererar produkter av högsta kvalitet och genom att säkra bra service och effektiva flöden bidrar du till vår höga kundnöjdhet. Arbetet sker ofta i projektform och involverar ett stort antal kontaktytor både inom Holmen och externa partners. Transporterna sker med fartyg, järnväg och lastbil. Våra kunder finns i hela världen (Europa, USA, och Asien).

I skogen växer framtiden, väx med oss

På Holmen vet vi att skogen är framtiden. Därför utmanar vi hela tiden oss själva och i det arbetet kommer du att spela en viktig roll. Vi vill att du utmanar oss, att du kommer med förslag på utveckling och har idéer om hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Som specialist inom logistik på så har du stor frihet i din roll och ditt arbete för att nå uppsatta mål. Genom att engagera dig i frågor du brinner för har du alla möjligheter att vidga din kompetens och forma din egen utveckling.  

Det ställer förstås krav på dig när du jobbar här. Du måste trivas med att ta ansvar och kunna driva ditt eget arbete. En stor del av det arbete du gör handlar om att få olika individer att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För det är vi tillsammans som ska ta oss in i framtiden – med skogen som råvara. Därför behöver du vara öppen, samarbetsvillig och gilla att jobba med människor. Givetvis brinner du för logistik.

Här finns många möjligheter inom logistikområdet

Här är några exempel på de roller som finns inom Logistik på Holmen:

  • Logistic Integration
  • Logistikanalytiker
  • Logistikchef
  • Logistikinköpare
  • Logistikplanerare
  • Logistiksamordnare
  • Logistikutvecklare