Alltid nära till kunniga kollegor

På Holmen finns många möjligheter för dig med IT-kompetens. Flertalet av koncernens specialister inom IT är samlade inom Holmen IT, en modern tjänsteorienterad IT-avdelning. Här har du alltid nära till kunniga kollegor. Vi har Norrköping som huvudort men Holmens verksamhet är utspridd på ett flertal orter inom och utanför Sverige.

Det finns även möjligheter för dig med specialistkunskap inom IT på våra affärsområden. Här jobbar du nära vår produktion och tillverkningsprocesser och bidrar starkt till vår verksamhets utveckling framåt.

I skogen växer framtiden. Vill du växa med oss? 

På Holmen vet vi att skogen är framtiden. Därför utmanar vi hela tiden oss själva och i det arbetet kommer du att spela en viktig roll. Vi vill att du utmanar oss, att du kommer med förslag på utveckling och har idéer om hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Som IT-specialist på Holmen har du stor frihet att skapa din roll och ditt arbete för att nå uppsatta mål. Genom att engagera dig i frågor du brinner för har du alla möjligheter att vidga din kompetens och forma din egen utveckling.

Vi jobbar tillsammans mot ett gemensamt mål

Det ställer förstås krav på dig när du jobbar här. Du måste trivas med att ta ansvar och kunna driva ditt eget arbete. En stor del av det arbete du gör inom IT handlar om att få olika individer att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För det är vi tillsammans som ska ta oss in i framtiden – med skogen som råvara. Därför behöver du vara öppen, samarbetsvillig och gilla att jobba med människor.