Utmanande och utvecklade arbetsmiljö 

Vill du jobba i en inköpsorganisation med fokus på lönsamhetsförbättringar och hållbarhet? På Holmen har vi både inköpsroller med ett koncernperspektiv och inköpare som jobbar med fokus på ett specifikt bruk.  Några av de huvudsakliga arbetsuppgifterna är utarbetande av inköpsstrategier, förhandling, upphandling och tecknande av alla kommersiella avtal

I rollen som Strategisk Inköpare arbetar du i en koncerngemensam funktion på Holmen som ansvarar för att säkerställa kostnadseffektiva inköp av insatsprodukter, maskiner, material och tjänster. För att lyckas i vårt uppdrag arbetar vi tillsammans i tvärfunktionella team med specialister från våra olika affärsområden.

Som Inköpare på våra bruk är ditt mål att bidra till brukets lönsamhet på såväl kort som lång sikt, bland annat genom totalkostnadsfokus, leverantörsutveckling och konkurrensutsättning. Du är en viktig resurs vid projektinköp och investeringsupphandlingar.

Vardagen för våra inköpsfunktioner präglas av kontinuerliga förbättringsaktiviteter, intern kunskapsdelning samt extern leverantörsutveckling

I skogen växer framtiden, väx med oss!

På Holmen vet vi att skogen är framtiden. Därför utmanar vi hela tiden oss själva och i det arbetet kommer du att spela en viktig roll. Vi vill att du utmanar oss, att du kommer med förslag på utveckling och har idéer om hur vi tillsammans kan ta ytterligare steg framåt. Inom Inköp på så har du stor frihet att skapa din roll och ditt arbete för att nå uppsatta mål. Genom att engagera dig i frågor du brinner för har du alla möjligheter att vidga din kompetens och forma din egen utveckling.

Det ställer förstås krav på dig när du jobbar här. Du måste trivas med att ta ansvar och kunna driva ditt eget arbete. En stor del av det arbete du gör handlar om att få olika individer att jobba tillsammans mot ett gemensamt mål. För det är vi tillsammans som ska ta oss in i framtiden – med skogen som råvara. Därför behöver du vara öppen, samarbetsvillig och gilla att jobba med människor.

Exempel på roller inom inköp

Här är några exempel på de roller som finns inom Inköp på Holmen:

  • Inköpare
  • Inköpsanalytiker
  • Strategisk Inköpare