Edvin, produktchef på Iggesunds Bruk, Holmen Iggesund.

I rollen som produktchef fungerar Edvin som en mellanhand mellan bruket å ena sidan och marknaden å andra sidan.”Ingen dag är den andra lik. Ena dagen jobbar jag på bruket och försöker lösa ett kvalitetsproblem, andra dagen är jag ute hos kund och diskuterar utveckling av nya produkter och framtidsutsikterna för de produkter vi har”, berättar Edvin om sin roll.

”Förpackningar kan vara en del av lösningen för morgondagens problem”

Edvin tror på en ljus framtid för Holmens produkter. Inte bara på grund av att de är baserade på en förnybar råvara.”Förpackningar kan vara en del av lösningen på morgondagens problem”, konstaterar Edvin. ”Man pratar ofta om ett konsumtionssamhälle, eller förpackningssamhälle, men faktum är att förpackningen skyddar det du förpackar. Till exempel så skulle matsvinnet kunna minskas genom mer effektiva förpackningar. På så vis blir förpackningen lösningen på ett stort miljöproblem.”

”Rötterna i en förnyelsebar råvara”

”Det bästa med att jobba på Holmen är att vi har rötterna i en förnybar råvara som vi sedan kan vidareförädla”, berättar Edvin. ”Vi kan göra detta på många olika vis, vilket innebär att det finns många olika arbetstillfällen inom Holmen. Olika saker som man kan prova på. Det här är exempelvis min tredje tjänst.”