Peter Schlömer, Sågverksoperatör på Iggesunds Sågverk

Peter fick tidigt upp ögonen för Holmen som arbetsgivare, intresset väcktes redan i slutet av 90-talet när han gick en operatörsutbildning i Söderhamn. Några av hans studiekamrater gjorde sin praktik på Holmen och han slogs av hur väl omhändertagna hans kamrater blev. Redan där såddes ett frö i honom. När Iggesunds Sågverk sökte personal ett antal år senare tog Peter chansen och skickade in sin ansökan. Sedan dess har han jobbat på Iggesunds Sågverk och trivs väldigt bra. I jobbet som sågverksoperatör jobbar Peter med att förädla timmerstockar till brädor och plank.

"Bra resultat, det gör vi tillsammans"

För Peter är det en självklarhet att arbeta tillsammans för att nå framgång. "Jag är stolt över att prestera och visa på bra siffror, jag vet att det gör vi tillsammans. Om alla har den känslan med sig. Det är därför jag är stolt över att jobba i Holmen. Jag bidrar till att vi är så bra som vi är."

"Jag är Holmen på fritiden också"

"Holmen satsar här", berättar Peter. "Det känns kanon att vara en del av den satsningen och vara en del av den gemenskapen. Man känner det ute på golvet och vill prestera där också. Man vill vara med, vara en del av processen." Det är tydligt att Peter känner ett stort engagemang för sitt jobb. "Jag är Holmen på fritiden också. Jag pratar gärna om Holmen hemma och med mina bekanta" konstaterar han.