Data per aktie   2005  2004 2003  2002  2001 2000  1999 1998 1997 1996
                     
 Resultat efter utspädning, kr  14,8 15,1 17,5 23,6 26,4 44,7  19,9  27,4  16,1  22,3
 Utdelning, ordinarie, kr   11 10 10 11 10 9  11  10  9   9
 Utdelning, extra, kr  - - 30 - - 60  - 35  -  -
 Utdelning i % av årets resultat  74 66 57 45 37 20  54  35  56  40
 Utdelning i % av eget kapital  6 5 5 6 6 4  6  5  5 5
 Utdelning i % av börskurs vid årets slut 4 4 4 5 4 3  4  6 4  5
 Avkastning på eget kapital, % 8 8 10 14 16 24  11  14  9  13
 Avkastning på sysselsatt kapital, %* 9 10 12 16 18 15  17  10  10  14
 Eget kapital per aktie, kr 189 184 192 188 176 213  179  207  184  176
 Börskurs B, vid årets slut, kr 263 230 256 212 239 280  307  176,5  205  192
 Årshögsta börskurs B, kr 266 264 271 267 298 320  307 275  304  200
 Årslägsta börskurs B, kr 190 210 188 192 171 191,5  169  134  188  140
 Totalt börsvärde vid årets slut, 1 000 Mkr 22,6 19,8 20,6 16,9 19 22,7  27,3 15,7 18,1  17,1
 P/E-tal 17 18 15 9 9 6  15  6  13  9
 Betavärde B vid årets slut (48 mån) 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,8  1,1  1,5 1,5  1,4
* Exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter                    
Skuldsättningsgrad
0,13

Nettoomsättning (Mkr)
16 133

Holmen AB, Box 5407, 114 84 Stockholm.

Tel: 08 666 21 00

E-mail: info@holmen.com

 

 

Modern Slavery Act Transparency Statement

 

  • Logga in
  • Personuppgifter (GDPR)
  • Cookies
  • Sök

© Holmen Group 2019