Holmen använder cookies för att förbättra upplevelsen på webbplatsen, klicka här för att läsa mer.

Skogrik på resurser Människormed mandatProduktervi tror på
2008-05-12

Detta pressmeddelande publicerades till media måndagen den 12 maj kl 12.30.

En brand utbröt under söndagen vid Holmens pappersbruk i Norrköping. En person med lättare rökskador har inrapporterats.

Branden, som är under kontroll, började troligen i de på området belägna bark- och flisstackarna. Ett antal flistransportörer är skadade. Övriga vitala anläggningar för massa- och pappersproduktionen såsom TMP-fabrik, returpappersfabrik, ångcentral, pappersbruk med tre pappersmaskiner samt lossning och lastning i hamnen berördes inte av branden. Totalstopp råder dock för närvarande i hela bruket.

Det är i nuläget oklart när och i vilken omfattning de olika delarna av produktionen kan komma igång igen då släckningsarbetet fortfarande pågår.

En utredning av brandorsaken, brandförloppet och skadornas omfattning har inletts.



Om Holmen-koncernen

Holmen är en skogsindustrikoncern som tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror och bedriver verksamhet inom skogsbruk och energi. Det stora egna skogsinnehavet och höga andelen egenproducerad energi är strategiskt viktiga resurser för Holmens framtida utveckling.

Holmen AB

Tel: 08-666 21 00

E-post: info@holmen.com

Upptäck våra andra webbplatser